Het spreekwoord ‘elk huis heeft zijn kruis’ is ook van toepassing bij bedrijven. De relatie tussen de baas als werkgever en zijn medewerkers is niet altijd rozengeur en maneschijn. Problemen kunnen zich op verschillende vlakken voordoen. Ontevredenheid over de wijze waarop het werk wordt gedaan, niet tijdig overmaken van het salaris en de intentie om het werkcontract te verbreken of op te schorten, kunnen allemaal bronnen zijn van spanning.

Maar de baas kan onmogelijk ineens besluiten zijn werknemer de laan uit te sturen. Evenmin kan de werknemer van de ene op de andere dag ergens anders gaan werken of niet meer komen opdagen. De relatie tussen baas en medewerkers is door middel van verschillende wetten geregeld in het arbeidsrecht en het ontslagrecht. Dit recht zorgt er vooral voor dat de belangen van de medewerker worden veiliggesteld en hij is overgeleverd aan willekeur van de werkgever.

Deskundige opzoeken

Toch kan het voorkomen dat je als medewerker bij aankomst op het werk een briefje in handen krijgt toegestopt waarin jou wordt aangezegd om uit te kijken naar een andere werkplek. In de brief kan er zijn uitgeweid over wat de reden is voor beëindiging van de werkrelatie. Maar daar hoef je, je niet altijd achter te scharen. Het beste wat je in dit geval kunt doen is een deskundige zoeken die is gespecialiseerd in arbeidsrecht voor juridisch advies. Als rechtsgeleerde kan hij dan de stopzetting van de werkrelatie aanvechten en opkomen voor je belangen als medewerker.

Regelingen

In het arbeidsrecht is heel goed geregeld wanneer de werkrelatie met een medewerker kan worden beëindigd. Op staande voet ontslag kan worden gegeven als er dringende redenen daartoe aanwezig zijn bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Een ander reden voor opschorting van de relatie kan zijn het niet goed functioneren van de medewerker. Dit moet heel goed worden bewezen door de baas. Als spanningen op de werkvloer zo hoog oplaaien dat de werkrelatie onherstelbaar is aangetast, dan kan er ook ontslag worden aangevraagd. Andere opties zijn frequente ziekmeldingen en absentie of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het laatste geldt voor medewerkers die langer dan 24 maanden aaneengesloten afwezig zijn. Maar er kunnen ook andere factoren een rol spelen, zoals bedrijven die over de kop gaan of genoodzaakt zijn te reorganiseren en zo bepaalde medewerkers niet meer nodig hebben. In alle gevallen kan een rechtsgeleerde in arbeidsrecht ervoor zorgen dat de medewerker er niet bekaaid van af komt.