Alle regels waar de overheid zich aan dient te houden, dit is allemaal opgenomen in het bestuursrecht. Bij het nemen van bestuursrechtelijke besluiten moet iedereen zich aan dit regelement houden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een vergunning of een subsidie. Wist u trouwens dat dit ook wel eens het administratief recht genoemd wordt? Leer nu nog meer over dit interessante onderwerp.

De wet bestuursrecht

De meest belangrijke regels zijn in het algemene wet bestuursrecht opgenomen. Dit wordt geregeld afgekort als Awb. Hierin wordt beschreven hoe de overheid zich moet voorbereiden en bekendmaken bij een besluit vanuit de overheid. Tevens wordt hierin beschreven in welk termijn een besluit genomen moet worden door de overheid.

De verschillende soorten besluiten

Er zijn verschillende soorten besluiten beschreven in het algemene wet bestuursrecht. Het meest bekende besluit dat hierin is opgenomen gaat over de beschikking. Dit is de beslissing die genomen zal worden in een bepaald voorval. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een bepaalde vergunning. Daarnaast worden ook de terugvorderingen beschreven die gelden bij een te hoge betaalde uitkering. Het tweede besluit dat in de algemene wet bestuursrecht is opgenomen gaat over het besluit van algemene strekking. Dit zal van toepassing zijn wanneer iets voorvalt dat voorafgaand niet precies bekend gemaakt kon worden. Denk bijvoorbeeld aan de vaststelling van een bestemmingsplan die gemaakt is voor een sneltramlijn die door een bepaalde woonwijk gaat.

Het proces van het bestuursrecht

Een onderdeel van het bestuursrecht zal uit het bestuursprocesrecht bestaan. Dit geeft de procedure aan die doorlopen kan worden. Het kan hierbij gaan om een bezwaar die gemaakt wordt tegen een besluit vanuit de overheid. Het grootste aantal bestuursrechtelijke processen zal op eenzelfde wijze afgehandeld worden. Er is dus zeker een bepaald proces dat iedere keer doorlopen zal worden. Het besluit zal genomen worden door een bestuursorgaan. Wanneer dit heeft plaatsgevonden, kan er nog bezwaar gemaakt worden. Wanneer iemand het niet eens is met de gemaakte beslissing op het door hem gemaakte bezwaar, kan er in beroep getreden worden. Hierna is het zelfs nog mogelijk om in hoger beroep te gaan.