Wie heeft er nou nooit eens een vraag over een teleurstellend product? Of wil weten hoe lang een consument mag nadenken over het terugbrengen van een aankoop? Daarom geldt in Nederland het consumentenrecht. En heeft u zo’n vraag, dan kan Advocatenkantoor Enschede deze beantwoorden.

Voor het consumentenrecht zijn speciaal opgeleide specialisten, net zoals bijvoorbeeld een arbeidsrecht advocaat. Deze specialisten weten alles van de rechten en plichten van kopers, verkopers en bemiddelaars. Zo komt er nooit iemand voor een verrassing te staan.

Advocatenkantoor Enschede kan bijvoorbeeld nakijken of u, na het aangaan van een koopovereenkomst, recht heeft op garantie op een product. Of zien of de verkopende partij zich wel aan de verplichtingen van een overeenkomst houdt. Op die manier zorgt het consumentenrecht voor duidelijkheid en transparantie. Een geschil hoeft dan ook lang niet altijd voor de rechter uitgevochten te worden. De specialisten van Advocatenkantoor Enschede kunnen u ook helpen door te bemiddelen met de andere partij. Dat scheelt u veel juridische kosten, terwijl het probleem toch naar wens wordt opgelost.

Niet alles valt onder het consumentenrecht

De werkzaamheden van Advocatenkantoor Enschede spelen zich niet allemaal af in de wereld van de consument. Er zijn bijvoorbeeld ook cliënten die een arbeidsrecht advocaat nodig hebben. In plaats van de belangen van een koper of verkoper te behartigen, werkt zo’n arbeidsrecht advocaat voor een werknemer of werkgever.

Een arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Enschede kan een werknemer bijvoorbeeld helpen bij een ontslagprocedure. Op die manier weet de werknemer zeker dat het maximale resultaat wordt geboekt, mogelijk in financieel opzicht. Tegelijkertijd wordt de persoon veel werk uit handen genomen. Zo hoeft hij of zij niet zelf uit te zoeken wie van de partijen niet volgens de regels handelt, wie sterk staat en wat te eisen heeft en of een mogelijk ontslag in beginsel wel terecht is. De arbeidsrecht advocaat kan dit voor u doen.

Op die manier lopen persoonlijke relaties ook minder schade op dan bij conflicten onder vier ogen, een werknemer hoeft namelijk niet bij de overleggen met de werkgever aanwezig te zijn. Daarom bestaat zelfs de mogelijkheid dat een ontslag niet alleen kan worden aangevochten, maar zelfs kan worden voorkomen. Bij een conflict over een arbeidsrelatie hebben dus alle partijen baat bij de inzet van een jurist.