De financiële crisis is nog lang niet afgelopen en heeft inmiddels ook haar sporen achter gelaten in het erfrecht. Waar het consumentenrecht stopt, kan nog een alternatieve uitweg worden gevonden. Daarbij kan een arbeidsrecht advocaat in de meeste gevallen van grote toegevoegde waarde zijn. Een duidelijke kanttekening moet hier wel bij worden gemaakt. Het is namelijk niet zo dat iedereen een beroep kan doen op het erfrecht. Zonder dat er iemand is overleden, heeft het namelijk geen zin om hier bijstand van te verwachten. En dat blijkt bij lang niet iedereen bekend te zijn. In een gesprek met arbeidsrecht advocaat Stern Malmo komt naar voren dat veel van zijn klanten niet eens weten wat zijn beroep precies inhoud. Dat zette Dhr. Malmo ertoe om een centraal informatiepunt op te richten voor mensen die met het consumentenrecht niet meer verder komen, maar toch nog met onbeantwoorde vragen zitten. Het verhaal wordt natuurlijk anders op het moment dat een lid van de familie overlijdt. In dat geval kan altijd beroep worden gedaan op het erfrecht, mits in het testament anders staat beschreven.

Het verschil tussen arbeidsrecht advocaat en consumentenrecht

Waar zit nou eigenlijk het verschil tussen het testament en het erfrecht, is een vraag die Dhr. Malmo vaak zeer terecht aan zijn klanten stelt. Meestal weten zijn klanten daar totaal geen antwoord op te vinden. En het is ook een lastige vraag, dat moge duidelijk zijn. Een arbeidsrecht advocaat heeft een jarenlange studie achter de rug en weet dus alle regeltjes en wetten feilloos op te ratelen. Voor de consument is dat uiteraard anders. Waar de klant een beroep denkt te kunnen doen op het consumentenrecht, heeft een jurist soms een heel andere optie voor ogen. Met het centrale informatiepunt dat onlangs werd opgezet bestaat de mogelijkheid om al dit soort lastige constructies uit te werken. Duidelijkheid voor de klant is immers de grootste drijfveer voor kwaliteit en succes. En in dit geval gaat het vaak om onplezierige momenten. Een duidelijk antwoord op iedere vraag is dan ook altijd prettig.