Een Nederlandse ondernemer heeft een wel heel slimme manier gevonden om van het ondernemingsrecht gebruik te maken. De man bedacht een systeem waarbij de winstuitkering hoger was dan de geïnvesteerde kosten. Op die manier wist de ondernemer het insolventierecht te omzeilen en dus niet in de handen van de belastingdienst te vallen. “Juist omdat het insolventierecht ondernemers de mogelijkheid verschaft om een vangnet te gebruiken is dit systeem zo succesvol”, aldus de ondernemer die liever anoniem blijft. In tegenstelling tot het faillissementsrecht is er bij deze manier van zakendoen geen derde instantie die controles uitvoert. Volgens de wet is het gehele traject trouwens volkomen legaal. Nog nooit eerder is het voorgekomen dat het faillissementsrecht wordt gebruikt om inkomen te genereren. Meestal blijkt na verloop van tijd met dit soort constructies dat het toch tegen de wet ingaat, maar hier lijkt dat niet het geval. Het insolventierecht wordt op een zeer slimme manier omzeild. Het ondernemingsrecht wordt echt gebruikt om een bestaande onderneming een financiële duw in de rug te geven. Zonder de maatregel zou het voor startende ondernemers haast niet mogelijk zijn om innovatie en onderzoek uit te voeren. Daar zijn natuurlijk allerlei subsidiemaatregelen voor bedacht, maar de kern van het verhaal zit hem in het ondernemingsrecht.

Hand in hand met het faillissementsrecht

De maatregel, die overigens hand in hand gaat met het alom bekende faillissementsrecht kan het best worden beschreven als een piramide. De basis is heel breed, en na mate er verder naar boven wordt gewerkt wordt de top ook steeds smaller. Dit is bij het insolventierecht natuurlijk niet het geval. Bij het ondernemingsrecht ligt dit ook nog weer iets anders, maar daar zal nu verder niet op worden ingegaan. Om in begrijpelijke taal te blijven schrijven: het insolventierecht biedt niet genoeg uitwegen om dit systeem draaiende te houden. Het faillissementsrecht kan in alle gevallen worden gezien als een secundaire uitweg, maar moet met veel aandacht worden bestudeerd. Daarmee komt dit verhaal tot een einde.