Een Twentenaar zal zich sneller op zijn gemak voelen met advocaten van een advocatenkantoor uit Enschede en Almelo. Hoe de mentaliteit van een Hollander is of hoe deze werkt en denkt, kan sterk beïnvloed zijn door de streek waar deze is opgegroeid. Dit valt pas op wanneer deze buiten zijn eigen regio werkt, en merkt dat de mensen waar deze mee moet samenwerken, anders reageren als verwacht, wanneer een dezelfde aanpak wordt toegepast in eigen streek. Door een ander dialect alleen al, kan een eerste indruk al vragen oproepen. Maar ook hoe de mens in elkaar zit en denkt kan weer erg verschillen van streek tot streek.

Wanneer een Twentenaar uit een klein dorp een winkel binnenstapt in de grote stad, kan het opvallen dat deze anders welkom wordt geheten of zelfs het idee heeft dat deze niet wordt opgemerkt. In kleine dorpen worden bewoners bij binnenkomst gegroet en wordt er misschien zelfs ruimte gemaakt voor een praatje. Zo wordt het ook anders aangepakt, wanneer er een klacht binnenkomt. Een tukker kan empathie verwachten en in de grote stad zullen ze eerder gelijk naar de stand van zaken springen. Dat is dan even flink slikken voor de dorpeling. Een stadsmens weet eerder in een grote groep eruit te springen dan een dorpeling met een afwachtende en rustige houding.

Stel dat u hulp nodig heeft, wanneer u met uw werk in de knoei zit. Momenteel worden er in de crisis overal rondom ons heen mensen en misschien u wel ontslagen. Voor hulp kunt u dan terecht bij een advocaat. Een advocaat helpt u sterker voor uw rechten tegenover de werkgever te staan. Bij goed advies en hulp heeft u een sterkere positie tegenover de dominante positie van de werkgever. Stel voor dat u bij advies als Twentenaar bij iemand tegenover de tafel zit, die uit de andere kant van Nederland komt. Oftewel een hele andere aanpak, manier van denken en praten heeft dan u gewent bent. Grote kans dat het u alleen nog maar  minder comfortabel maakt. Kies daarom voor advocaat van een advocatenkantoor uit Almelo, voor advocaten uit Enschede, oftewel een advocaat uit Twente als u Twentenaar bent.

Advocaat uit Twente bezorgd opluchting voor Twentenaren.

U moet niet willen nadenken over hoe u moet reageren op een voorstel. U wilt zonder stil te staan, over een  andere denkwijze, uw verhaal kunnen doen bij een advocaat. Een advocaat uit Twente, bijvoorbeeld uit Enschede, Hengelo of Almelo kan de barrière verkleinen om hulp te zoeken bij een advocatenkantoor.

Niets is zo fijn als met iemand te praten die u snapt. Een Twentenaar zal zich het snelst op z’n gemak voelen, wanneer deze nuchter en open wordt behandeld. Grote verhalen en ervaringen wil een Twentenaar niet horen. Deze wil het gevoel krijgen dat hij op verantwoordelijke wijze wordt geholpen met zijn problemen.

Kort door de bocht zal een Twentenaar sneller op één lijn staan met een advocaat uit Twente.

Tevens is er nog weer onderscheid te maken tussen de Twentenaren zelf. Iemand uit Almelo is trots op zijn plaats en klinkt in dialect ook net weer anders, dan iemand die geboren en getogen is in Enschede. Het is dan ook voornaam om aan te nemen dat cliënten uit Almelo en Enschede de meeste aansluiting zullen vinden bij advocaten van een advocatenkantoor uit eigen woonplaats. Tevens kunnen de advocaten van het advocatenkantoor zelf zich waarschijnlijk ook makkelijker inleven bij cliënten uit eigen woonomgeving.