Al enkele jaren wordt het aantal aankopen dat via internet wordt gedaan steeds groter. Nog steeds is het plafond niet bereikt. Waarom het zo populair is? Ten eerste kun je dag en nacht bestellen, en dit alles vanuit je luie stoel of juist helemaal van de andere kant van de wereld. Bovendien is kopen via het internet vaak goedkoper dan iets bij een winkel zelf te kopen. Van kleine aankopen tot hele vakanties worden tegenwoordig online gekocht. Ook de smartphone en tablet maken het steeds makkelijker om met een druk op de knop spullen te bestellen. Vorig jaar werd via deze ‘m-commerce’ maar liefst €560 miljoen besteed, ongeveer 6%  van het totale aantal online aankopen.

Oplichting via internet tegengaan

Helaas gaat het ook wel eens verkeerd. Per maand wordt er maar liefst ongeveer 3500 keer melding gedaan bij de politie van internetoplichting en ook dit aantal zal alleen maar blijven stijgen. De overheid probeert op allerlei manieren om oplichting en misbruik via het internet tegen te gaan. Omdat helaas niet elke webshop even betrouwbaar is, is er bijvoorbeeld de Wet Kopen op Afstand in het leven geroepen.

De Wet Kopen op Afstand

Sinds 1 februari 2001 is deze wet in werking getreden. De belangrijkste bepalingen van deze wet zijn dat de koper het recht heeft om binnen zeven dagen zijn aankoop zonder opgaaf van reden te retourneren. Voor de verkoper geldt een informatieplicht. Dit is mede bepaald omdat een koper van achter zijn computer/ tablet/ smartphone het artikel niet altijd even goed kan bekijken en beoordelen.

Wat houdt die informatieplicht dan in? Simpel gezegd moet er duidelijkheid verschaft worden over het te verkopen product: wat zijn de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst en wie is precies de verkoper? Hoe moet er betaald worden en zijn hier nog extra kosten aan verbonden? Nadat de overeenkomst is gesloten is de verkoper verplicht om de koper een schriftelijke bevestiging te sturen. Wanneer het product is ontvangen door de koper gaan de zeven dagen bedenktijd in. Een verkoper mag dus ook nooit een boete rekenen voor het terugsturen van het product als het binnen zeven dagen wordt teruggestuurd.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er ook een aantal uitzonderingen verbonden aan deze Wet.  Uitzonderingen gelden onder andere voor maatwerkproducten, bederfelijke waar en producten die tijdgebonden zijn zoals concerttickets.