In deze tijden is het goed om op de hoogte te zijn van de regels over ontslag krijgen. De rechten en plichten van de werkgever en werknemer samen worden ontslagrecht genoemd. Vanaf 1 juli 2015 veranderen er een aantal dingen.

Geldige redenen voor ontslag

Uw werkgever moet een gegronde reden voor een ontslag hebben:
– Bedrijfseconomische redenen (reorganisatie, bedrijfssluiting, etc.)
– U functioneert niet of bent niet geschikt voor uw werk. Uw werkgever moet u dit meerdere keren gezegd hebben, en u moet tijd hebben gehad om uw functioneren te verbeteren.
– Een meningsverschil tussen u en uw werkgever.
– U heeft gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden.
– U bent langer dan twee jaar arbeidsongeschikt.
– U gedraagt zich onbehoorlijk.
– U en uw werkgever stemmen allebei in met het ontslag (wederzijdse instemming).
– U heeft de AOW-leeftijd bereikt.

Ontslagbescherming

U valt onder de ontslagbescherming in de volgende gevallen:
– Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent.
– Als uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte niet genoeg aan reïntegratie heeft gedaan.
– Als u zwanger of met bevallingsverlof bent, en in de eerste zes weken na uw bevallingsverlof.
– Als u lid bent van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.
– Als u dienstplicht moet vervullen in uw vaderland.

Daarnaast zijn discriminatie, het op willen nemen van ouderschapsverlof, het lid zijn van een vakbond of een politieke organisatie, als u weigert op zondag te werken of als het bedrijf wordt overgenomen geen goede redenen voor ontslag.

Voor 1 juli 2015 – de huidige regeling

De huidige procedure voor ontslag gaat via het UWV of via de kantonrechter. Meestal laat een werkgever deze procedure via het UWV lopen. Het UWV controleert of de werkgever zich houdt aan de regels voor ontslag, maar het UWV kan geen ontslagvergoeding toekennen. Als de ontslagprocedure via een kantonrechter loopt, krijgt een werknemer met steun van een advocaat soms wel een ontslagvergoeding. De kantonrechter bepaalt ook de hoogte van de ontslagvergoeding. De hoogte hangt onder andere af van uw leeftijd, uw aantal dienstjaren en uw bruto maandsalaris. Deze huidige regelingen kunnen leiden tot rechtsongelijkheid voor werknemers, daarom wil het kabinet één ontslagprocedure hanteren.

Na 1 juli 2015 – de nieuwe regeling

In het huidige systeem kan de werkgever zelf bepalen of hij de ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter laat lopen. In de nieuwe regeling ligt dit vast. Bedrijfseconomische ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV, en ontslag om alle andere redenen gaat via de kantonrechter. Op deze manier krijgen gelijke gevallen ook een gelijke behandeling binnen het arbeidsrecht. Daarnaast wordt de ontslagvergoeding vervangen door een transitiebudget binnen het ontslagrecht.