Voor wie nog nooit van een manifold heeft gehoord kan dit artikel sterk bijdragen aan kennisverhoging over dit product. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat de lezer geen enkele informatie heeft gelezen en dus komen een aantal basisbegrippen uitbundig aan bod.

Lezers die zich al wel meer hebben verdiept in een manifold worden verwezen naar het hierop volgend artikel, waar dieper in wordt gegaan op de technische specificaties. Een manifold is een onderdeel van een buizensysteem. Verreweg de meeste toepassingen zijn vloerverwarming systemen. Dit specifieke gedeelte van het buizennetwerk is eigenlijk de regelkamer van waaruit het systeem kan worden beheerd. We houden in dit artikel de vloerverwarming aan als toepassing van de manifold.

Een manifold regelt de temperatuur

Het grootste voordeel van vloerverwarming is uiteraard dat de vloer warm wordt. Dit is aangenaam voor de bewoner of gebruiker van een pand. Bijkomend voordeel is dat de warme die door de vloerverwarming wordt afgegeven gewonnen kan worden uit aardwarmte. En juist hier komt de manifold in beeld. Koud water wordt tot op een diepte van 100 meter de grond in gepompt. Op die diepte is de aarde gemiddeld vijf graden warmer dan aan het oppervlak en dus stijgt de temperatuur van het water. Vervolgens regelt de manifold dat het water terug naar boven wordt gepompt. Op het moment dat het water boven aankomt, is de temperatuur met gemiddeld tien graden gestegen. Alvorens het warme water door het buizensysteem onder de vloer wordt gepompt, passeert het eerst een manifold. De temperatuur wordt geregistreerd en continue op pijl gehouden. Is het water dat uit de grond komt te koud, dan regelt een manifold dat het water langzamer naar beneden wordt gepompt. Hierdoor is het koude water langer beneden en wordt er langer in contact gebracht met de aardwarmte. Is het water dat uit de grond komt te warm, dan versneld de doorstroom van water in het buizennetwerk automatisch. Op deze manier kan een continue watertemperatuur geregeld worden.