Borstbeelden, of bustes, zijn van alle tijden. Al in de oudheid werden borstbeelden gemaakt door gerenommeerde artiesten van staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Bij een borstbeeld worden enkel het hoofd, de borst en schouders weergegeven. Je kunt dit wel beschouwen als een stenen vorm van het portret.

Het maken van een borstbeeld

Een borstbeeld wordt doorgaans op twee verschillende manieren gemaakt. De eerste is door een mal te maken van de persoon in kwestie. Vervolgens wordt deze mal gevuld met bijvoorbeeld gips of metaal. Na het gieten en het verwijderen van de mal blijft het borstbeeld over. De tweede manier is met een blok gesteente, vaak marmer, te beginnen. Er wordt overigens ook weleens voor hout gekozen in plaats van een steensoort. Vervolgens wordt het beeld uit dit gesteente of hout gehouwen door een beeldhouwer.

Het Oude Egypte

Door de eeuwen heen hebben vele culturen en landen het borstbeeld gebruikt om belangrijke personen weer te geven. Naar verluid ontstond het borstbeeld in het oude Egypte waar men er naar streefde een ideaal beeld van het staatshoofd weer te geven. Waarschijnlijk is de meest bekende buste uit het oude Egypte die van Nefertiti. Deze buste werd in 1912 door Ludwig Borchardt ontdekt en is momenteel te zien in het Neues Museum te Berlijn. Het beeld van Nefertiti is ruim 3.000 jaar oud en geeft niet alleen de onvergankelijkheid van borstbeelden maar ook de kwaliteit van Egyptische beeldhouwers weer.

Het borstbeeld nu

Lange tijd is het borstbeeld minder gebruikt en werd het bijvoorbeeld vervangen door schilderijen of recenter foto’s. Het is te danken aan staatshoofden als Lodewijk XIV in de zeventiende eeuw dat het borstbeeld weer in zwang raakte. Om vervolgens in de twintigste eeuw weer uit de mode te raken. Hoewel het borstbeeld tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt wordt als in de zeventiende eeuw blijft het bestaan als kunstvorm. Ook nu zijn er nog vele kunstenaars die gebruik maken van de buste om mensen te vereeuwigen.

Gezien de eeuwen dat het borstbeeld al bestaat kan er geen twijfel over bestaan dat dit nog lang zal voortduren. Zolang mensen immers kunst weten te waarderen en meer willen dan een digitale kopie blijft een antiek borstbeeld een zeer mooi alternatief!