Veel mensen weten niet dat ze een sociale fobie hebben. Ze zijn bijvoorbeeld bang in gezelschap een vreemd figuur te slaan. Voorbeelden van een sociale fobie zijn faalangst en spreekangst. Het hindert mensen in de omgang met anderen. De problemen zijn merkbaar op bijvoorbeeld het werk en het kan zelfs leiden tot een sociaal isolement.

Voorbeelden van een sociale fobie

– trillen
– blozen
– zweten
– misselijkheid
– maag en darmklachten

Tegen sociale angst zijn een aantal behandelingen. Wanneer de kenmerken van een sociale fobie herkent worden en u er last van heeft is het een optie om langs te gaan bij de huisartsenpraktijk. De huisarts zal dan waarschijnlijk doorverwijzen naar professionele psychologische hulp.

In enkele gevallen worden er medicijnen voorgeschreven om de angstklachten te verminderen. Op korte termijn kunnen de medicijnen helpen. Een nadeel van de medicijnen is dat de gewenning en afhankelijkheid kan ontstaan.

Cognitieve gedragstherapie

Hierbij kan in een aantal lessen een behoorlijke vooruitgang mee geboekt worden. In zulke trainingen worden vaak met oefeningen gewerkt die lijken op relevante situaties in het dagelijks leven. Zo wordt u bloot gesteld aan de ervaring en kan hier op getraind worden. Verheijdenconsult is een goed voorbeeld van zo’n trainer/coach.

Naast de externe behandeling en medicijnen kan er ook zelf actie worden ondernomen.
– Belangrijk is om inzicht te krijgen in de de aard van de sociale fobie. Waar komt het vandaan en welke sociale situaties of omstandigheden zijn de basis voor sociale angst.
– Probeer de aandacht veel naar buiten te richten. Bij een toespraak is het van belang om niet te richten op de aandacht zelf maar op iets in het publiek. De verschuiving van de aandacht zorgt voor verandering in de vicieuze cirkel van sociale angst.
– Vraag eens wat anderen van u denken, u zult er achter komen dat de beelden van u vaak minder negatief zijn dan wat u denkt.