Een keer in de twee jaar gaan mijn man en ik samen naar Prescan voor laten verrichten van een body scan. We doen dit beide preventief dus zonder aanleiding van klachten. We vinden het belangrijk om ons lichaam preventief te laten checken doormiddel van een Total body scan bij Prescan. Veel mensen uit onze omgeving doen dit ook periodiek omdat zij veel waarde hechten aan hun gezondheid. Wij vinden het volkomen normaal om je lichaam preventief te laten onderzoeken, wij vergelijken het altijd met een auto die je ook periodiek laat keuren zonder dat er klachten aanwezig zijn. Dit keer hadden we besloten om samen met onze beste vrienden naar Prescan te gaan, we wilde de body scan graag ondergaan in de kliniek in Gronau omdat wij hier de vorige keer ook zijn geweest.

Intake voor de body scan

Voor het andere stel was het de eerste keer dat zij een onderzoek bij Prescan deden, zij hadden dit nog niet eerder gedaan. Voordat het onderzoek kon worden ingepland moest er eerst een anamnese worden doorgenomen met een verpleegkundig onderlegde medewerkster van Prescan. Na het doornemen van de anamnese konden we de afspraak maken voor de kliniek in Gronau voor het ondergaan van de bodyscan.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kwamen we aan bij de kliniek in Gronau, voor de kliniek konden we onze auto eenvoudig parkeren zodat we niet lang moesten zoeken naar een leeg parkeervak. Vervolgens namen we met de begeleidster van Prescan nog eens kort het programma van die dag door:
• Eerst zou bij ons bloed worden afgenomen voor het laboratoriumonderzoek, dit hadden wij namelijk aanvullend op de bodyscan genomen.
• Vervolgens zouden we naar de MRI scanner worden begeleidt voor het ondergaan van vier verschillende MRI scans.
• Het uitgebreide hartonderzoek werd als laatst uitgevoerd.
• Afsluitend kregen we met de arts een afsluitend gesprek waarbij de uitslagen van de onderzoeken werden besproken. Na afloop kregen we de MRI-scan beelden mee naar op een gebrande CD-rom.