In vergelijking met de arbeidsmarkt vijf jaar geleden is het opvallend dat werknemers minder klagen over hun beroepskeuze. Echter, wanneer er ook nog eens de mogelijkheid bestaat op omscholing zijn de werknemers van tegenwoordig helemaal gelukkig. Dit blijkt uit onderzoek van werksite.nl onder 1670 respondenten.

In vergelijking met 2008 is het aantal Nederlanders wat spijt heeft van beroeps- of studiekeuze ten opzichte van 2008 fors afgenomen. In 2008 had 80 procent van de respondenten nog spijt van hun keuze, terwijl dat nu nog maar iets meer dan 50 procent is.

Crisis

Dat de tevredenheid toegenomen is heeft in grote mate te maken met de crisis die een aantal jaren geduurd heeft. Vaak is het de onzekerheid over het behoud van een baan die spanning met zich mee brengt. Momenteel is behoud van een vast contract en een inkomen belangrijker voor werknemers dan het starten van een nieuwe carrière.

Psychische klachten

Voor werknemers die het gevoel hebben dat ze het verkeerde beroep hebben gekozen, of het verkeerde vak hebben geleerd, kunnen de gevolgen soms hoog oplopen. Het komt steeds vaker voor dat mensen te lang doorwerken waardoor ze in een burn-out terecht komen. Dit heeft nadelige gevolgen voor zowel de werkgever als het privéleven van iemand die in deze situatie zit.

Omscholing

De mogelijkheid voor omscholing maakt de meeste werknemers die niet gelukkig zijn in hun baan toch gelukkiger. Helaas zijn er nog veel bedrijven die hier geen mogelijkheid toe bieden. Het is daarnaast ook zo dat werknemers bijna niet meer aan durven geven dat ze geen uitdaging meer zien in hun huidige functie, dit omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Iemand die nu werkzaam is als telefoniste, maar misschien liever als boekhouder zou willen werken zou de kans moeten krijgen om een opleiding boekhouden te volgen. Deze medewerker kan dat wel in het bedrijf werkzaam blijven, alleen op een andere afdeling. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer positief.