Payrollfunctie zou per 1 januari 2013 opgenomen kunnen worden in de cao voor flexwerkers.

Aan uitzendkrachten, freelancers en seizoensarbeiders zal in de toekomst een stuk sneller een vast dienstverband moeten worden aangeboden. Dat staat geschreven in een cao voor flexwerkers waar de uitzendbranche op dit moment mee aan het werk is. In het geval dat een flexwerker meer dan zes maanden bij een werkgever werkt, kan deze volgens de voorgenomen wijziging in dienst worden genomen bij het betreffende uitzendbureau. Deze nieuwe aangekondigde cao zou, als alles doorgaat, op 1 januari 2013 moeten ingaan.

Payroll en flexwerken

Voor alle flexwerkers in Nederland betekent een dergelijk (vast) dienstverband meer zekerheid en vastigheid, terwijl ondernemingen die flexwerkers inhuren deze niet in (vaste) loondienst hoeven te nemen. De betreffende uitzendbureaus, die bij een dergelijke verband een soort van payrollfunctie krijgen, willen hieraan meedoen op voorwaarde dat de uitzendbureaus in Nederland voor de flexwerkers minder premies hoeven te betalen.

Cao flexwerkers

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) voor flexwerkers is ontstaan naar aanleiding van het Vijfpartijenakkoord. In deze CAO staat geschreven dat bedrijven zes maanden WW uitkeringen moeten betalen als deze bedrijven een flexwerker het ontslag aanzeggen.

NVUB (Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven)

De reacties van de uitzendbureaus was als volgt: “Mocht deze kans zich voordoen, willen uitzendbureaus graag meedoen aan een vast dienstverband, mits de hoge premies die nu voor dergelijk uitzendwerk moet worden betaald omlaag gaan”. Dit zei de voorzitter van de NVUB (Nederlandse Vereniging van Uitzend- en Bemiddelingsbedrijven). De NVUB is de brancheorganisatie voor (kleine) uitzendbureaus. De voorzitter van de NVUB hoopt dat de politiek akkoord zal geven voor deze lagere premies, maar voegt er wel aan toe dat er uitzendbureaus zijn die op dit moment al lagere premies af dragen.

Payroll en flexwerken heeft dus voor alle partijen voordelen. Of de nieuwe payrollfunctie ook daadwerkelijk in de cao wordt opgenomen is nog even afwachten.