In dit artikel wordt payrolling besproken omdat payrolling een aantal voordelen biedt. Maar wat is payrolling en waarom wordt het door verschillende bedrijven toegepast? En wanneer moet payrolling worden toegepast? Aan het einde van dit artikel zijn dit de vragen waar u het antwoord op weet!

Wat is payrolling?

Payrolling is het uit handen geven van de werkgeverschap van bedrijven. Het personeel is vervolgens in dienst van een extern bedrijf, de payroll onderneming.
Het voordeel is dat de onderneming ook niet meer juridisch aansprakelijk is. De payrollonderneming neemt de juridische en administratieve zaken voor zijn rekening. Een voorbeeld hiervan is de salarisadministratie. Ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pensioenen en sociale premies.

De voor- en nadelen van payrolling

– De kosten van de personele kosten zijn vooraf bekend, zo kan daar rekening mee gehouden worden in de planning.
– Er wordt een vast tarief betaald en één periodieke factuur ontvangen. Zo is er een nauwkeurige inzage in de totale salaris- en personeelskosten.
– Facturen en/of aangiften van instantanties zoals het UWV en de belastingdienst worden niet meer ontvangen.
– De financiële administratie worden hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waardoor direct aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden.
– Voor de medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

Naast voordelen zijn er natuurlijk ook nadelen

– Zo blijft de ondernemer aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat je de belasting aan het UWV en de Belastingdienst moet afdragen, ook al heb heeft de onderneming dit eerder al aan het payroll bedrijf gedaan.
– De kosten worden hoger want er moet natuurlijk wel betaald worden voor de diensten van de payroll-aanbieder.
– De band met het vaste personeel kan veranderen met de overstap naar payrolling. Je loopt het risico dat er een afstand onstaat tussen het personeel en de payroll onderneming.

Payrolling voor de horeca!

Payrolling is een goed van toepassing als de onderneming actief is in de horeca. Er zijn dan namelijk veel kortlopende contracten en er is veel salarisadministratie. Dan wordt de ingewikkelde en tijdrovende loonadministratie uit handen genomen. Daarnaast komen de werkgeversrisico’s, afdrachten en verplichtingen voor de rekening van de onderneming.