We worden met zijn allen steeds mobieler. Daarmee groeit de wens naar mobiliteit. En met die situatie in het achterhoofd is short lease een perfecte oplossing die aan deze wensen kan voldoen!

Lease unlimited is een aanbieder die kan voorzien in die wens. Lease unlimited kan u een short lease contract aanbieden dat maximaal een jaar duurt. Het grote voordeel van dit contract is dat het kortdurend is maar wel u wel de voordelen geeft van operational lease. Op de website kun je zien welke auto’s in aanmerking komen voor een dergelijke short lease.

Bijtelling

Als u als bedrijf zijnde een van uw werknemers een auto van de zaak geeft wordt dit gezien als loon in natura. Over dit loon in natura betaald u zogenoemde bijtelling. Deze bijtelling bestaat uit zakelijkeloonbelasting, premies voor volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage omtrent de Zorgverzekeringswet. De hoogte van deze bijtelling bepaald men door te kijken naar de cataloguswaarde van de auto. Bij iedere loonbetaling rekenen werknemers deze bijtelling direct af met de belastingdienst. De bijtelling drukken ze dus uit in een percentage van de waarde van de auto. Dit is 25, 20 of 14 procent. Dit percentage is afhankelijk van hoe milieuvriendelijk de auto is. Een grote Range Rover zal dus bijtelling veroorzaken dan een elektrische auto. De overheid doet dit om mensen te ontmoedigen die graag in grote auto willen rijden (die vaak schadelijker zijn voor het milieu dan kleinere auto’s). Vanuit het land is er veel kritiek op deze manier van werken omdat de kosten op deze manier niet evenredig verdeeld zouden worden over de Nederlandse bevolking.

Kilometerheffing

Een andere manier om mensen te belasten op de gereden kilometers is de kilometerheffing. Dit was een idee van de regering. Voor elke kilometer zou je dan een betaald bedrag moeten betalen afhankelijk van het tijdstip en de milieuvriendelijkheid van de auto. Dit idee is later door het kabinet (Rutte 1) afgeschoten. Het huidige kabinet heeft ook aangegeven dat het niet van plan is deze kilometerheffing in te voeren.