Soms kan een externe financiële blik op uw situatie een opheldering zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het pensioen of de huidige leefsituatie. Daarnaast kunnen er onvoorziene kosten zijn die ervoor zorgen dat er een lening moet worden afgesloten. Daarbij kan een financieel adviseur helpen door er een frisse blik op te werpen.

Een lening kan soms noodzakelijk zijn. Zo kunnen posten fors hoger uitvallen dat aanvankelijk verwacht werd. Hier kunt u niks aan doen en hiervoor kan een tijdelijke lening een goede oplossing zijn. Hier wordt een rentepercentage over betaald want geld lenen kost immers geld. Maar het zou ook raar zijn als dit niet het geval was en de bank de kosten voor haar rekening moest nemen.

Daarnaast kan een financieel adviseur informatie geven over een hypotheek. Dit is namelijk een belangrijke stap in uw leven. Het afsluiten van een hypotheek kan gecompliceerd zijn en een advies is hier op zijn plaats. Er zijn veel factoren die de vorm en combinatie van de hypotheek bepalen. Zo is de hoogte van het bedrag dat u wilt lenen van belang. Daarnaast is het bedrag dat maandelijks betaald moet worden. Dit kan een aflossing zijn of rente of een combinatie hiervan. De soort hypotheek is dus van belang. Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

Financieel Advies

De financieel adviseur adviseert over pensioen, lening, hypotheek of verzekering. De werkwijze is als volgt:

Allereerst wordt er een situatieanalyse gemaakt. Wat is het uitgavenpatroon, waar kan op bespaart worden of hoeveel kan er maandelijks afgelost worden als dit nodig is?

Vervolgens moet er gezocht worden naar een passende financiële oplossing. De volgende stap is het zoeken naar een aanbieder. Wie biedt er namelijk de financiële oplossing die bij u past? Als dit van toepassing is kan er een contract worden gekozen. Zo kan er dan voor gezorgd worden dat de contracten in orde worden gemaakt en worden verkregen.

Hypotheek commercieel onroerend goed

Op zoek naar advies over een lening voor (commercieel) vastgoed? Klik dan op vastgoedfinanciering.