Wie de term manifold wel eens voorbij heeft zien komen heeft zich naar alle waarschijnlijkheid even achter het oor moeten krabben. Niet omdat men dan jeuk achter het oor had, maar omdat met het woord manifold nog nooit eerder had gelezen.

Een woord dat hetzelfde teweeg kan brengen, echter wel in mindere mate, is het woord pneumatiek. Er zijn behoorlijk veel mensen die nog nooit van pneumatiek hebben gehoord en de wenkbrauwen fronsen bij het lezen ervan. Deze tekst is bedoeld voor mensen die beide woorden niet kennen en wel eens willen weten wat ze precies betekenen.

Pneumatiek heeft te maken met luchtdruk

In de wereld van de pneumatiek wordt gewerkt met luchtdruk. Deze luchtdruk wordt gebruik om machines aan te sturen en draaiende te houden en kan dus gezien worden als alternatief van elektriciteit. Omdat sommige machines in een ruimte staan waar explosiegevaar is kan er niet met elektriciteit gewerkt worden. In dat geval biedt de pneumatiek een perfect alternatief. Er wordt immers niet gewerkt met stroom of spanning, waardoor er ook geen gevaar is voor vonkoverslag. Juist dat gedeelte is waar een manifold toegepast wordt. Een manifold is een klein apparaat dat wordt gebruikt om vonkoverslag tegen te gaan. Het is een soort hoes van plastic die over een elektrisch apparaat kan worden geplaatst. Daardoor is de statische lading van het machinegedeelte nog wel aanwezig, maar kan deze niet overslaan naar de buitenwereld. Met een manifold wordt dus een extra veiligheidsmaatregel ingebouwd. De combinatie van zo’n geval met de pneumatiek is helemaal veilig. In dat geval is er geen enkele mogelijkheid tot brandgevaar of korsluiting. Een installatie die draait op pneumatiek kan enorme krachten verzetten, waardoor er veel statische wrijving wordt opgewekt. Door in dat geval een manifold te installeren wordt het gevaar tot een minimum beperkt. Veiligheid staat voor ondernemers immers altijd bovenaan op de lijst van belangrijke zaken. Niemand zal ontkennen dat ondernemers liever niet investeren in veiligheid, maar toch is het geen onverstandig plan.