Het grote distributiecentrum Transport Spanje staat bekend om zijn goede en snelle dienstverlening. Alle producten worden opgeslagen in Vervoer Spanje en worden allen gecontroleerd op het keurmerk veilig gebruik.

Het bedrijf hecht waarden aan de begrippen veiligheid en punctualiteit omdat de concurrentie op de loer ligt. Zo zijn er meerdere Europese distributiecentrums die al enige bedrijven hebben afgepakt. Transport Portugal is hier één van. Dit is een opkomend en relatief jong bedrijf waar de snelheid haast niet te evenaren is. Vervoer Spanje maakt hier gebruik van en biedt de diensten van hun bedrijf aan. Zo kan Transport Portugal haar producten hier opslaan om deze vervolgens verder te transporteren in Europa. Deze bedrijfsafspraken hebben geleid tot een conflict tussen Transport Spanje en haar opslagcentrum. In een contract is opgenomen dat enkel Transport Spanje haar producten kan opslaan bij Vervoer Spanje. Deze onenigheid leidt er toe dat de werkdruk oploopt en dagen voorbij gaan waar de prioriteiten liggen bij het afronden van de juridische zaak. De afnemers worden hiervan de dupe waardoor zij deze dienstverlening elders in Europa gaan zoeken. Met name de grote warenhuizen kunnen het  niet hebben als de producten te laat geleverd worden. De kleine detaillist blijven aangesloten bij Vervoer Spanje, waardoor Transport Spanje hun dienst kunnen blijven leveren.

Transport Spanje in afwachting

Totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan is het aan distributiecentrum. Transport Portugal om af te wachten en afspraken te maken met een andere opslagcentrum in Spanje. Dit betekent dat de geldstroom van Transport Spanje zijn doorgang kan blijven vinden. En zo wint Spanje het weer van het altijd hardwerkende land Portugal. Het is een eeuwenoude concurrentiestrijd die de beide landen voeren om in de top van Europa te behoren. Dit vindt niet alleen plaats in de politiek, maar idem dito voor het hardwerkende bedrijf van Transport Portugal. Wie hiervan de dupe wordt is simpel, dat is de economie en de afnemer de consument. Op deze wijze zal Spanje als Portugal een lange tijd in recessie blijven.