Het transporteren van goederen kan via verschillende wegen. De meeste bekende transportmanieren per container zijn via het spoor, het water of via de weg. Hieronder zullen de voor en tegenberichten worden besproken.

Transporteren met de BTT

Zo is het aantal ton via zeetransport gestegen voor het eerst in jaren. Maar ook de binnenlandse scheepvaart heeft hiervan geprofiteerd. GVT heeft nu de BTT opgericht die staat voor Barge Terminal Tilburg. De BTT is onderdeel van de GVT Group of Logistics. Door een efficiënte manier van transport kan er getransporteerd worden met minder (dure) overslagtijden. Het is welbekend dat goederen opslaan in de haven van Rotterdam een dure aangelegenheid is. Hierdoor is GVT de BTT begonnen. Door het JIT ofwel Just in Time principe kan er sneller en directer getransporteerd worden per binnenvaartschip. Zo kunnen opslagkosten ontweken worden. Daarnaast kunnen er aanvullende diensten worden verleend zoals douaneactiviteiten, gasmetingen en het strippen of stuffen van containers.

De mogelijkheden van wegtransport

Naast het water is het mogelijk om via de weg te transporteren. Voordelen van de weg zijn natuurlijk de bereikbaarheid van bestemmingen. Met meer dan 150 trucks is GVT dagelijks onderweg in De Benelux om uw bestellingen af te leveren. Zowel volle als deelladingen zijn mogelijk om te verzenden. Hierbij wordt samengewerkt met de HSL Groep. Zij beschikken over strategische locaties waar goederen worden opgeslagen in Nederland en België. Met een integraal kunt u dan de bestellingen volgen. Dit is het zogenaamde tracking en tracing principe en kan gedurende de gehele looptijd van het transport worden uitgevoerd.

Transporteren met de transport rail

Ten slotte wordt hier het spoor nog besproken. Omdat Nederland een belangrijk doorvoerland is beschikt het over een goed spoorwegennetwerk. Een voorbeeld hiervan is railport Brabant. Dit is een multifunctionele railterminal gevestigd in Tilburg. Zij beschikken over een transport rail. Samen met de BTT vormt de transport rail een combinatie die flexibiliteit en vervoerszekerheid garandeert. Ook via Railport Brabant kunnen goederen Europa worden ingevoerd. Een nadeel is wel dat per spoor veel plaatsen of bestemmingen onbereikbaar zijn.