Folders zijn een uitstekend medium om het aanbod van uw bedrijf duidelijk te maken aan uw doelgroep. Folders kunnen klanten meenemen als ze bij u op de zaak langskomen waardoor men op een later tijdstip nog eens rustig kunnen kijken naar de producten die door u aangeboden worden. Folders kunnen het aanbod duidelijk maken, maar ook puur informeren. Een productfolder is bijvoorbeeld uitstekend als u een complex product verkoopt waarbij het beslissingsproces voorafgaande aan de aankoop wat langer duurt.

B2B

Bedrijven die bijvoorbeeld machines verkopen aan andere bedrijven kunnen veel baat hebben aan folders. Na een verkoopgesprek met meerdere beslissers kunt u een folder meegeven van de machine die verkocht moet worden waar nog eens alles in detail vermeld staat wat u besproken heeft. Folders die u in kleur laat drukken kunnen ook nog eens visueel laten zien wat er verwacht kan worden van hetgeen geleverd wordt.

Winkeliers en restaurants

Winkels laten vaak folders versturen via de post om zo het productaanbod aan een groot publiek te presenteren. Vaak zijn er aanbiedingen die via folders bekend worden gemaakt en ook worden vaak nieuwe producten bekend gemaakt via folders. Reclame folders worden vaak gebundeld en als een stapel door de brievenbus gegooid. Het voordeel hiervan is dat men vaak rustig ervoor gaat zitten om de folders door te nemen om te kijken of er nog iets interessants tussen zit.

Drukken

Alvorens u overgaat tot folders drukken moet u een ontwerp hebben van de folder. Het zijn vaak reclamebureau´s die u hierbij kunnen helpen en mooie pakkende ontwerpen kunnen leveren. Wel moet u van te voren bepalen wat het doel is van de folder en wat voor informatie u geeft. Ook afbeeldingen van producten moet u tijdig kunnen aanleveren voor het ontwerpen van de folder. Folders drukken gebeurd meestal per oplage vanaf 25 exemplaren tot ruim over de 10.000 exemplaren. Per exemplaar kan een folder uit meerdere pagina´s bestaan en meestal worden folders dubbelzijdig gedrukt om maximaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

Aan het grootschalig gebruik van folders is te zien dat het nog steeds een geweldig promotiemiddel is die op diverse manieren toegepast kan worden.