Moderne ontwikkelingen in de prefab bouw hebben tot opzienbarende conclusies geleid. Uit een wetenschappelijk onderzoek naar onder andere scholenbouw werd gekeken naar de verhouding tussen innovatieve bouwtoepassingen en ouderwetse gebruiken.

Het onderwerp scholenbouw werd meegenomen in het onderzoek omdat er vanuit die hoek veel vragen kwamen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de systeembouw zijn scholengemeenschappen geïnteresseerd in de manier van werken. Bij systeembouw gaat het puur en alleen om de juiste afmetingen en het juiste formaat van de op te bouwen units. Bij scholenbouw moet er rekening worden gehouden met factoren zoals de mening van leerlingen en docenten. De onderzoekers kregen twee maanden de tijd voor hun literatuurstudie. Als vraagstelling namen de twee leerlingen: “Wat is de invloed van innovatie op de prefab bouw in Nederland?” De conclusie van het onderzoek was dat de prefab bouw nog voor ontwikkeling vatbaar is, maar zeker niet stil staat qua innovatievermogen.

Systeembouw blijft ook trekken

Ook de systeembouw blijft in trek bij consumenten in Nederland. De consument wil dat de bouwsystemen tegen een goedkope prijs kunnen worden geplaatst. Met hamer en spijkers komt men er niet meer. Met moet veel meer uit de kast halen om bij te blijven in de ontwikkelingen van de systeembouw. Daarnaast is natuurlijk de scholenbouw een onderwerp dat onder de loep wordt gehouden door de Nederlandse consument. Zonder een degelijke scholenbouw zouden onderwijsinstellingen niet zo goed kunnen functioneren als dat dat nu gaat. De kwaliteit van het onderwijs hangt namelijk nauw samen met de degelijkheid van het pand waarin gedoceerd wordt. Nog nooit eerder is onderzocht of deze twee aspecten met elkaar in verband konden staan. In de prefab bouw zijn dus resultaten behaald, maar deze resultaten geven nog geen enkele garantie voor in de toekomst te behalen cijfers. Uiteraard is het maar een beetje gissen naar de juiste weg, maar het is en blijft van groot belang dat het inzicht van bovenstaande zaken duidelijk is. Nog nooit eerder zijn dergelijke conclusies uit een onderzoek naar voren gekomen.