Uit grondig onderzoek is gebleken dat bouwprojecten zoals kantoorunits niet altijd op een zo slim mogelijke manier worden gebouwd. Er valt veel tijdwinst te behalen bij met name  aan kantoorpanden gerelateerde bouwwerkzaamheden.

Dat is gebleken uit een onderzoek dat vorig jaar plaatsvond in de gemeente Tubbergen. Tijdens dit onderzoek werd er gekeken naar een aantal factoren, waaronder hygiëne bij scholengemeenschappen. Aan het onderzoek deden een aantal frisse scholen mee. Of die frisse scholen inderdaad in aanmerking kwamen voor een hygiëne certificaat werd niet onderzocht. Een zeer belangrijke conclusie die de onderzoekers trokken was dat het duurzaam bouwen van dergelijke projecten helemaal niet altijd zo positief uitpakt als verwacht. Waar in theorie en op papier regelmatig wordt verwezen naar de groene toepassingen, blijkt in de praktijk dat met name kantoorunits helemaal niet zo duurzaam gebouwd worden. Je zou dus kunnen zeggen dat het eigenlijk gewoon koffiedik kijken is. Opvallende zaak bij het onderzoek naar dat duurzaam bouwen is het feit dat er geen enkele praktisch uitvoerbare aanbeveling wordt gegeven.

Duurzaam bouwen en frisse scholen blijken hun naam waar te maken

In tegenstelling tot kantoorunits blijkt bovenstaande sector dus wel degelijk optimaal te functioneren. Bij aanvang van de bouw wordt in veel gevallen al rekening gehouden met hygiëne. “En dat is een positief bericht”, aldus de burgemeester van Tubbergen in een interview vorige maandag. In tegenstelling tot de verwachting mogen de onderwijsinstellingen zich niet zomaar tot de categorie frisse scholen benoemen, daarvoor is namelijk toestemming nodig. Wie deze naam toekent aan het pand zonder daarbij toestemming te hebben gekregen kan fikse boetes riskeren. En dat is waar niemand op zit te wachten. Zoals eerder beschreven is het bij de kantoorunits dus een totaal ander verhaal. Daar kan nog heel wat verbeterd worden, zo blijkt uit dit onderzoek. Waar duurzaam bouwen dus de schijn heeft van een groen karakter, kan dat in de praktijk dus nog wel meer dan eens enorm tegen vallen. Een omstreden conclusie, maar wel waarheidsgetrouw.