Bij de bouw van kantoorunits of nieuwe, frisse scholen wordt er veel gesproken over duurzaam bouwen. Vaak wordt daarbij meteen de link gelegd naar het energieverbruik van een dergelijk pand. Toch zijn er meer factoren om rekening mee te houden, zoals de mogelijkheid om een pand aan te passen aan acute wensen.

In Nederland is nog steeds veel vraag naar nieuwe kantoorunits. Ook de bouw van frisse scholen is bij de aanleg van nieuwbouwwijken of grote renovaties altijd gevraagd. Daarbij dient in deze economische tijd steeds meer rekening gehouden te worden met flexibel bouwen. Dat betekent dat panden bijvoorbeeld snel uit te breiden of te verkleinen moeten zijn.

Het aanpasbaar maken van de oppervlakte of de inhoud van kantoorunits is daarom ook een vorm van duurzaam bouwen. Een bedrijf kan namelijk snel reageren op een groei of krimp van het personeelsbestand, of grote wijzigingen in het productievolume. Deze vorm van bouwen zorgt er voor dat er niet langer gestookt hoeft te worden voor een leegstaand gedeelte van een bedrijfspand of het moeten zoeken naar een nieuw gebouw bij een te krappe ruimte.

Duurzaam bouwen maakt bedrijven crisisbestendig

et bouwen van frisse scholen zonder rekening te hoeven houden met de vaste grootte van een pand zorgt ervoor dat directies en bedrijfsleiders minder zorgen hebben over de kosten van hun pand. Dat dit snel aan te passen is zorgt er namelijk voor dat er snel kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. En het mooie is, dat geldt voor alle bedrijven. Of het nou gaat om frisse scholen voor lager onderwijs of universiteiten, dezelfde problemen gelden overal.

Maar duurzaam bouwen gaat over nog meer. Er dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met de wensen van het personeel dat in een project komt te werken. Zo komen bij de aanbouw van frisse scholen andere wensen aan bod dan bij het opleveren van kantoorunits.

En zelfs binnen de vraag naar kantoorunits of frisse scholen kan deze vraag elke keer wisselend zijn. Zo heeft een notaris behoefte aan kleine ruimtes waarin onder discrete omstandigheden kan worden gesproken met cliënten, terwijl een bank behoefte zal hebben aan een aantal grote ruimtes waarin vergaderingen kunnen worden gehouden. Al deze vragen vereisen een innovatieve manier van projectrealisatie, waarbij altijd rekening dient te worden gehouden met de wensen en belasting van mens en milieu.