Bij de scholenbouw wordt vanaf volgend jaar veel meer rekening gehouden met de muzikale inrichting van het pand. Door al tijdens de bouw rekening te houden met de akoestiek en de geleiding van geluidsgolven worden leerlingen gestimuleerd om een instrument te bespelen.

In tegenstelling tot de prefab bouw, waarin bijna niets wordt gedaan om de akoestiek te bevorderen wordt er bij de systeembouw al wel enigszins rekening mee gehouden. Waar bij de systeembouw echter nog winst te behalen valt is het gedeelte waar de installatie plaats vindt. Door tijdens het plaatsen van de verschillende onderdelen ook muzikale richtlijnen in acht te nemen kan een kleine winst behaald worden. De scholenbouw is al jaren een punt van kritiek, met name omdat leerlingen steeds minder interesse blijken te tonen in muziek. Bijzonder weinig scholieren nemen nog de tijd om een instrument te bespelen en geven hun voorkeur aan de systeembouw. Veel jongeren op de bouwschool geven aan verder te willen werken in de prefab bouw of daaraan gerelateerde beroepen. Het moge duidelijk zijn dat de prefab bouw erg verlegen zit om nieuwe werknemers, maar dat mag volgens de scholen niet ten koste gaan van de muzikale activiteit van onze jongeren. Nederlanders zijn altijd een muzikaal volk geweest, en dat houden we graag in tact.

Scholenbouw maakt muzikale wending

Bij het principe van systeembouw moet meer rekening worden gehouden met de doorstroom van geluidsgolven, aldus de directeur. Bij het bouwen van een brug worden ook allerlei berekeningen gemaakt met betrekking tot vibraties. Waarom zouden we dat dan niet in de scholenbouw kunnen toepassen? Op het moment dat in de prefab bouw al rekening wordt gehouden met dit soort zaken kunnen we veel winst behalen, zo spreekt de man. Prefab bouw is namelijk een prima oplossing voor hoge bouwkosten, maar laten we dan niet steken vallen? Wie zich een beetje verdiept in de scholenbouw komt er al snel achter dat de architecten veel gebruik maken van muzikale inspiratie. De vertaling naar het werkelijke gebouw blijft echter nog te veel uit.