Het woord duurzaam lijkt zo langzamerhand het meest gebruikte woord in de Nederlandse taal. Duurzame energie, duurzame visserij en duurzaam hout zijn slechts enkele voorbeelden van een bewuste manier van leven die in Nederland steeds meer volgers krijgt. Ook duurzaam bouwen behoort tot de mogelijkheden.

Bij duurzaam bouwen denken veel mensen misschien snel aan het bouwen met biologisch afbreekbare materialen en het afzweren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is echter niet waar. Frisse scholen en kantoorunits kunnen tegenwoordig ook duurzaam gebouwd worden omdat ze snel op te zetten, aan te passen en af te breken zijn. Op die manier is er geen permanente bouw nodig die leeg  kan komen te staan en kunnen kantoorunits en frisse scholen snel inspringen op de vraag van de gebruikers.

‘Maar wat maakt de bouw dan zo duurzaam’, zult u misschien denken. Dat is eigenlijk heel simpel: in de tijd dat alles van baksteen werd gebouwd en op een betonnen fundering werd altijd gesproken van permanente bouw.  Deze manier van bouwen, die veel werd gebruikt voor kantoorunits, heeft ervoor gezorgd dat in de huidige tijd van economische stilstand veel gebouwen leeg zijn komen te staan. Dat komt bijvoorbeeld omdat bedrijven de hoge huren niet meer kunnen betalen en failliet gaan of minder ruimte nodig hebben en verhuizen naar kleinere kantoorunits.

Als voor een bedrijf een op maat gemaakt kantorenpand kan worden gebouwd tegen lage kosten, en deze bovendien snel uit te breiden of te verkleinen is, zal deze leegstand niet langer hoeven voor te komen. Daarom is met de bouw van een nieuw type kantoorunits of frisse scholen sprake van duurzaam bouwen.

E-procurement

Processen en transacties binnen de vastgoedsector kunnen elektronisch verlopen via procurement to pay software, zodat de processen veel efficiënter verlopen. Bovendien werkt de software ook nog eens kostenbesparend omdat op de personeelskosten kan worden bespaard.

Duurzaam bouwen voor het onderwijs

Onderwijsinstellingen kunnen ook snel profiteren van deze nieuwe manier van nieuwbouw. Hebben ze bijvoorbeeld te maken met een krimp van het aantal leerlingen, maar willen ze deze toch kunnen opvangen in frisse scholen, dan kan met deze manier van bouwen een school snel kleiner worden gemaakt. Mocht het enige tijd later nodig zijn weer nieuwe lokalen te bouwen, dan kunnen deze ook weer snel worden aangebouwd. Daarom is er met het gebruik van de term frisse scholen niet alleen sprake van een mooie, nieuwe uitstraling, maar betekent het ook dat de lokalen zijn gebouwd op een manier die erg duurzaam is: met goede materialen en op een manier die snel aangepast kan worden.