Ondanks dat docenten tijdens de lessen onderwijskundig advies aan hun leerlingen geven, wordt dit niet altijd ten harte genomen. De meeste leerlingen vinden het nog altijd vervelend als hun docent met kritiek komt. Dit is vreemd, aangezien educatieve software in alle gevallen wel ten harte wordt genomen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen kritiek die via educatieve software gegeven wordt, wel aankomt. Leerlingen willen graag dat ze hun werk goed doen en vinden het vervelend als een docent één op één kritiek uiten. Als docenten dit via internet op school regelen is er minder direct contact en nemen de leerlingen de kritiek tot zich. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat leerlingen beter met kritiek kunnen omgaan als ze alleen achter een computer zitten. Doordat internet op school de docenten in staat stelt om te chatten met de leerlingen kan veel worden bereikt. Educatieve software vindt op deze manier bovendien veel doeltreffender zijn intrede. Waar vroeger nog geen internet op school werd gebruikt, liggen er nu kansen voor de docenten.

Internet op school maakt veel mogelijk

Doordat internet op school wordt gezien als een middel van de toekomst vinden leerlingen het ook niet vervelend om mee te werken. Daarnaast kan middels deze weg onderwijskundig advies worden gegeven zonder dat de leerling zich bewust is van de kritiek. De leerling kan immers denken dat dit gewoon bij het lesprogramma hoort. Met behulp van de educatieve software op verschillende applicaties is nog veel meer mogelijk. Als het aan de directeur van een school ligt wordt er binnen nu en drie jaar op iedere locatie gebruik gemaakt van educatieve software. Door het onderwijskundig advies op de juiste manier te doceren zullen de leerlingen veel betere cijfers halen. We moeten af van het onderwijskundig advies dat face-to-face wordt gegeven. Digitaal is immers het middel van de toekomst. Laten we daar dan ook gebruik van maken, aldus de directeur.