Het is geen wonder dat ict en onderwijs steeds minder goed zonder elkaar kunnen. Dat het ict basisonderwijs als meer en meer afhankelijk raakt van het internet is niet verwonderlijk. In de huidige maatschappij raken we steeds meer afhankelijk van producten als de computer en het internet. Sommige mensen zeggen zelfs dat we in de toekomst niet meer kunnen schrijven. Iedereen krijgt een paar digiborden ter beschikking en hoeft daarom helemaal niet meer te kunnen schrijven. De digiborden worden gebruikt als blocnote en vervangen daarmee dus pen en papier. Het ict basisonderwijs ondergaat op deze manier een sterke ontwikkeling. Het is opvallend dat ict basisonderwijs aan het begin staat van de verdere ontwikkeling in de toekomst van onze maatschappij. Ict en onderwijs zijn niet meer van elkaar weg te denken. Bovendien zouden er grote problemen kunnen ontstaan als deze twee wel van elkaar losgetrokken zouden worden. De intrede van de digiborden is dan wel een positieve ontwikkeling, toch zitten er ook nadelen aan.

Ict en onderwijs, heftige discussies

Het grootste deel van de nadelen die kleven aan het gebruik van digiborden is het onvermogen te kunnen schrijven. Kinderen hebben haast geen pen of potlood meer nodig, maar het is zorgwekkend om te stellen dat schrijven met de hand helemaal niet meer nodig is. Ict en onderwijs gaan in dat geval te veel met elkaar gepaard. Ict basisonderwijs kan prima als grondslag dienen om de digitale ondersteuning van onze maatschappij te versterken, maar dat mag niet ten koste gaan van de gebruikelijke paden. Stel dat geen enkel kind meer zou kunnen schrijven. Wat zou de invloed van een digitale aanval dan voor gevolgen kunnen hebben. Stel dat ict basisonderwijs wordt gebruikt om kinderen te manipuleren. Het is niet gezegd dat het daadwerkelijk zal gebeuren, maar er moet wel rekening met deze factoren worden gehouden. Ict en onderwijs blijven gevoelig voor heftige discussie vanuit de kamer.