In een recent geschreven artikel wordt beweerd dat digitaal onderwijs met zekerheid het beeld van de toekomst is. Het artikel, vertaald vanuit het Balinees werd geschreven door Theo-Jan Bosboom, een futurist in hart en nieren. Hij introduceerde onder andere de term digitaal leren en was voorstander van het afschaffen van klassikaal studeren op basisscholen. Digitaal onderwijs staat al langere tijd in het middelpunt van belangstelling doordat er forse bezuinigingsmaatregelen aan zitten te komen. Door het digitaal leren te introduceren kunnen docenten worden ontslagen, hetgeen resulteert in een fikse kostendaling. Daarnaast zouden scholen gebruikt kunnen worden als woningen voor kansrijke jongeren in ons land.

Het digitaal leren begint met een digibord op school

De eerste stap van dit plan zou de introductie van het digibord op school zijn. Op die manier zouden kinderen kunnen wennen aan het digitale karakter van de lessen en zou het digitaal leren gestimuleerd worden. Er zijn al een aantal plaatsen in Nederland waar met een digibord op school heeft. De reacties van de leerlingen zijn zeer uiteenlopend. In een interview met leerlingen kwam naar voren dat het digitaal onderwijs nog in de kinderschoenen staat. Veel leerlingen zijn nog veel te gehecht aan hun docent en hebben veel profijt bij het kunnen stellen van vragen aan een daadwerkelijk persoon van vlees en bloed. Dit is door digitaal leren straks natuurlijk niet meer mogelijk. Kinderen die gewend zijn aan een digibord op school bleken veel makkelijker te kunnen overschakelen op een ander systeem. De leerlingen gaven aan geen enkele sympathie voor de docent te hebben en liever via de computer vragen te stellen. Het digibord op school heeft dus zijn invloed goed uitgeoefend, zo zegt Dhr. Bosboom. “Wanneer kinderen digitaal leren omgaan met anderen wordt bovendien het sociale contact verminderd, hetgeen de studie bevorderd”, aldus de professor.  Digitaal onderwijs mag dan nog in de kinderschoenen staan, toch lijkt het erop dat er wel degelijk muziek zit in deze manier van studeren. Ten tijden van financiële crisis zal er immers toch ergens moeten worden gesneden in de begroting.