In de meeste scholen maken de leerlingen van groep 7 een belangrijke Entreetoets.

Gedurende enkele dagen buigen zij zich over allerlei oefeningen van taal, spelling en begrijpend lezen. De uitslag van de toets is van belang, want onder andere het advies voor het vervolgonderwijs wordt hierop gebaseerd. Voor de kinderen in groep 7 en hun ouders is deze toets dus erg spannend. Want houdt de toets in, wat kunnen uw kind en u doen om stress te voorkomen en hoe kunnen uw kind en u de Entreetoets oefenen en voorbereiden?

Entreetoets groep 7

De bekende Entreetoets is een toets die helpt het niveau van kinderen in kaart te brengen. Dat is belangrijk voor een goed vervolgtraject. De niveaus op de middelbare school zijn te verdelen onder vmbo, havo en vwo. De Entreetoets-uitslag kan nog beter richting geven. Het is niet gek dat veel scholen de uitslag van de Entreetoets gebruiken. Via deze toets wordt gezien in welke mate een kind alles begrijpt en strategieën en vaardigheden kan toepassen. Uiteindelijk geeft de Entreetoets een relevant idee van hoe het kind zich verhoudt tot de lesstof. Los van de uitslag van de Entreetoets kijkt een school ook naar werkhouding en overige toetsen.

Vaardigheden Entreetoets

Aan de hand van de Entreetoets worden diverse vaardigheden en strategieën uitgebreid getoetst. De oefeningen lopen uiteen en lopen van rekenen met procenten en kommagetallen, rekenen met geld, zinsontleding en woordsoorten tot begrijpend lezen, studievaardigheden en schrijven. Alle facetten komen hierbij zeer uitgebreid aan de orde. Daarom beslaat de toets enkele dagen en de taken worden voldoende afgewisseld. Soms hebben de kinderen een bronnenboekje nodig, waarmee ze antwoorden kunnen vinden. Vragen op de Entreetoets zijn meerkeuze en het kind kan dus een goed antwoord kiezen.

Oefenen Entreetoets

Het is de ervaring dat de Entreetoets oefenen helpt bij het halen van de beste score. Dat is niet omdat met oefenen de toets beïnvloed wordt, maar omdat kinderen er het beste van maken. De Entreetoets oefenen helpt stress en spanningen weg te halen, waardoor leerlingen de toets beter leren kennen en zij niet hoeven te wennen. Zodoende scoren zij optimaal en gaan zij zonder angst de toets in. Oefenen kan online, maar voor optimale voorbereiding kan ook speciaal materiaal worden gekocht. In dit materiaal is veel aandacht voor de strategieën en vaardigheden die de kinderen moeten laten zien. Door het oefenen van de toets wordt een kind goed voorbereid.