In 5 havo was vorige maand de introductie van het digibord op school. Er werd in eerste instantie door zowel de leerlingen, als de docenten kritisch gereageerd toen het nieuws bekend werd gemaakt. De directie had de introductie van het digibord op school al veel eerder gepland, maar dit werd wegens technische mankementen vertraagd tot vorige maand. Waar de meeste scholen al langere tijd bezig zijn met digitaal leren, is het voor de school in kwestie een nieuwe ontwikkeling.

Digitaal onderwijs mag dan wel niets nieuws meer zijn, toch heeft het nog lang niet op alle scholen introductie gevonden. Waar digitaal leren door de voorstanders als beste ontwikkeling van de 21e eeuw wordt gezien zijn er ook tegenstanders. Zo zou volgens hen het digitaal onderwijs een gemis zijn voor het sociale contact tussen leerlingen. Op het moment dat kinderen niet meer fysiek met elkaar in contact staan ontstaat er een gebrek aan sociale interactie, aldus een van de tegenstanders. Nu het digibord op school is geïnstalleerd en volledig in gebruik is genomen zijn deze verwachtingen nog niet uitgekomen. De scholieren presteren bovengemiddeld en hebben nog steeds dezelfde hoeveelheid sociale interactie. Digitaal onderwijs hoort nu eenmaal bij deze tijd, zo vind ook onderzoeker Piet Hummelaar van sociale en leergierige wetenschappen.

Onderzoek naar digitaal onderwijs

Het digitaal onderwijs stond korte tijd geleden nog in de belangstelling van de media. Volgens hen zou er bezuinigd worden op de verkeerde zaken. Doordat leerlingen digitaal leren omgaan met hun docent verliezen ze het respect voor een persoon in natura. Een conclusie die gebaseerd is op het onderzoek naar digitaal leren op middelbare scholen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van openbare zaken. Een opvallende conclusie uit dit rapport betreft het digibord op school zoals dat in de meeste gevallen wordt toegepast. Er is een stijgende lijn te zien in de cijfers van de leerlingen die bezig zijn met digitaal leren, zo meld de woordvoerster van het wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zullen gebruikt worden als startpunt voor een nieuw onderzoek dat verklarend van aard zal zijn.