Een motorboot is een mechanisch voortgedreven vaartuig dat wordt aangedreven door een motor, waarbij de voortstuwing wordt verkregen door een onder water draaiende schroef. 

Zowel de motorboot als de bestuurder moeten tijdens de watersport aan een aantal eisen voldoen, hieronder nemen we de belangrijkste met je door.

De motorboot is vaak niet zo lang en wordt meestal gebruikt om in rond te varen over rustig water. Bij een kleinere motorboot gaat het sturen rechtstreeks door de motor te draaien. Bij een grotere motorboot wordt meestal gebruik gemaakt van een mechanisch systeem, waarbij een roer en stuurwiel kunnen worden gebruikt. Kan de motorboot sneller varen dan 20km per uur? Dan valt het in de categorie ‘snelle motorboot’. Heeft de motorboot een lengte van minder dan 15 meter en kan de boot sneller varen dan 20 km per uur? Dan is een klein vaarbewijs verreist. Hieronder vallen ook speedboten, maar bijvoorbeeld ook waterscooters en jetski’s.

Er bestaan twee typen klein vaarbewijs. Klein vaarbewijs I zijn vaarbewijzen voor rivieren, kanalen en meren (dit houdt in de binnenwateren met uitzondering van de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Eems, de Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer met uitzondering van de Gouwzee). Klein vaarbewijs II zijn vaarbewijzen voor alle binnenwateren. In het buitenland kunnen echter andere eisen voor het vaarbewijs gelden.

Verder moet er ook een dodemansknop aanwezig zijn op de motorboot.  De dodemansknop is een schakelaar die wordt toegepast bij o.a. machines en toestellen waar de aanwezigheid en aandacht van de bediener essentieel is voor de veiligheid. Deze knop zorgt ervoor dat in dit geval de motorboot automatisch uitgeschakeld wordt en tot stilstand komt als de bestuurder onwel wordt of van de boot afvalt. Bij een juiste technische uitvoering van de dodemansknop wordt een fouttolerant systeem gerealiseerd dat afschakelt als de (menselijke) besturing uitvalt.

Bij snelle motorboten, jetski’s, motorfietsen die in wedstrijden worden gebruikt en sneeuwscooters wordt de dodemansknop vervangen door een zogenaamd dodemanskoord (ontstekingsonderbreker) die met een koord aan de pols van de berijder en/of bestuurder is verbonden. Zodra in het geval bij een motorboot de bestuurder van de boot afvalt, dan trekt hij aan het koord waardoor de motor stopt. Bij een motorboot is dat niet alleen belangrijk om te verhinderen dat het stuurloze vaartuig schade aanricht, maar ook voor het leven van de bestuurder in het geval hij/zij zich ver van de kust bevindt.

Verder moet er nog voor ieder opvarende een reddingvest aanwezig zijn en moet de motorboot een brandblusser aan boord hebben. Ook moet de bestuurder in het bezit zijn van registratiebewijs en een registratieteken van de motorboot hebben.