Zonder zware graafwerkzaamheden, met de daarbij gepaard gaande bergen afval, ondergronds kabels en leidingen leggen? Het is gegarandeerd mogelijk! Twé Gron gebruikt al jaren de HDD techniek. Trefzekerder en perfecter vindt u het niet!

Nauwkeurigheid is de basis van succesvol gestuurd boren

Zit u in een bouwproject en zoekt u vaklui voor gestuurd boren? Twé Gron, Twents Grondverzet, is dé specialist op het gebied van ondergrondse bekabeling. Sinds 2009 zijn wij zeer succesvol in grond- en graafwerkzaamheden. Wij hanteren onder andere de HDD techniek: Horizontal Directional Drilling, oftewel Horizontaal Gestuurd Boren. Een Amerikaanse term, want het procedé werd ruim veertig jaar geleden voor het eerst gebruikt om olie pijpleidingen aan te leggen. Met onze moderne boren kunnen wij uitermate exact horizontaal onder de grond boren. Gestuurd boren is precisiewerk en vraagt om meesterschap. Onze medewerkers kunnen u dat bieden. Stuk voor stuk zijn het bezielde technici. Met een hoge werkmoraal en alle benodigde diploma’s en certificaten.

Gestuurd boren een stap-voor-stap-proces

De boormachines die wij gebruiken zijn uitgerust met een zender in de kop van de boor. Via de ontvanger heeft de bediener van de boor op ieder moment accurate gegevens over diepte en richting tot zijn beschikking. Hij kan continu anticiperen op de situatie en hierdoor keer op keer weer vakmanschap afleveren. De diepte- en richting cijfers worden vervolgens vertaald naar een afbeelding. Voordat we daadwerkelijk de kabels aanleggen, boren we de tunnels heel stipt op maat af. Dit zorgt ervoor dat de leidingen niet te veel, maar ook niet te weinig speling hebben. Zijn alle kabels gelegd, en is de grond gedicht, dan rest er nog… ’troep’? Nee dus. Wij dragen ook zorg voor het opruimen van het restmateriaal. In de meeste gevallen zijn de substanties volledig te recyclen. Hoe dan ook, wij laten uw grond keurig achter!

Onze passie is uw perfecte oplossing!

Gestuurd boren, het is onze passie en we bieden u graag alle voordelen. Zo kan er geen schade ontstaan in de zin van overlast voor wegverkeer en scheepvaartverkeer rond uw terrein. Ook de natuur en het milieu worden zo minimaal mogelijk belast door de gestuurd boren techniek in te zetten. En ongewenste verzakkingen komen eigenlijk niet meer voor doordat van echt grof graafwerk geen sprake meer is. Als wij a zeggen dan zeggen we ook b. Wij klaren graag de hele klus voor u, daar kunt u van op aan!