Bronbemaling & ontijzering

2021-05-02T08:11:47+02:00donderdag, 7 januari 2021 - 11:43|Grondwerk en landbouw|

Wanneer de grondwaterstand bij bijvoorbeeld een bouwproject (te) hoog is, is het noodzakelijk deze tijdelijk te verlagen om de bouwwerkzaamheden droog uit te kunnen voeren, dit proces heet bemaling. Retourbemaling is een type bronbemaling waarbij het overtollige grondwater wordt opgepompt en elders weer in de bodem wordt terug geperst. Het toepassen van retourbemaling is echter wel aan regels gebonden. Deze regels worden opgesteld door de verschillende Waterschappen en kunnen verschillen per provincie. Hoe gaat het [...]

Grondwaterzuivering

2021-05-02T08:13:37+02:00woensdag, 16 december 2020 - 9:31|Grondwerk en landbouw|

Schoon bronneringswater is tegenwoordig erg belangrijk. Grondwater dat naar boven komt bij bronbemalingen bij bouwwerkzaamheden en grondsanering moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen voordat het wordt geloosd op bijvoorbeeld de riolering of meren of voordat het opnieuw mag worden geïnfiltreerd in de bodem. Oppervlaktewater heeft de goede eigenschap dat het zichzelf kan zuiveren door de aanwezigheid van bepaalde bacteriën. Word de verontreiniging te groot dan kunnen de bacteriën de verontreiniging niet meer aan en gaat [...]

Combine werking

2019-05-12T09:10:40+02:00zondag, 6 januari 2019 - 15:14|Grondwerk en landbouw|

Een combine is een echte krachtpatser en wordt in de volksmond ook wel maaidorser, of pikdorser genoemd. Een combine wordt gebruikt voor het oogsten van graan, koolzaden en graszaden. De combine is, zoals de naam al aangeeft, een combinatie van een zwadmaaier en een dorsmachine. Combines hebben een maaibalk, een maaibord, een haspel, een vijzel, een dorstrommel en meerdere zeven. Een combine kan in één keer het gewas maaien, dorsen en zaden schonen. Een maaiwerktuig wordt [...]

Raketboring, een effectieve en efficiënte grondpersmethode

2020-09-06T12:37:39+02:00zaterdag, 5 januari 2019 - 17:38|Grondwerk en landbouw|

De raketboring, de uiterst effectieve grondpersmethode. Het is de ideale oplossing op plaatsen waar niet kan worden gegraven, zoals een bosrijke omgeving, een asfaltweg of een bebouwde plek waar geen sleuf kan worden gegraven. De techniek van het persen van buizen wordt vaak gebruikt bij het leggen van kabels en leidingen. Twé Gron is gespecialiseerd in raketboringen en doorpersingen. Twé Gron beschikt over de kennis, ervaring en het materiaal om elke persing succesvol uit te [...]

Gestuurd boren

2020-09-06T12:37:39+02:00donderdag, 3 januari 2019 - 11:15|Grondwerk en landbouw|

Zonder zware graafwerkzaamheden, met de daarbij gepaard gaande bergen afval, ondergronds kabels en leidingen leggen? Het is gegarandeerd mogelijk! Twé Gron gebruikt al jaren de HDD techniek. Trefzekerder en perfecter vindt u het niet! Nauwkeurigheid is de basis van succesvol gestuurd boren Zit u in een bouwproject en zoekt u vaklui voor gestuurd boren? Twé Gron, Twents Grondverzet, is dé specialist op het gebied van ondergrondse bekabeling. Sinds 2009 zijn wij zeer succesvol in grond- [...]

Wat is bronbemaling

2021-05-02T08:15:28+02:00donderdag, 3 januari 2019 - 11:15|Grondwerk en landbouw|

Dit een proces waarbij op diverse plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd met als doel plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Onthoud dat voor het onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater een zogenaamde ontrekkingsvergunning c.q. lozingsvergunning noodzakelijk is. Deze vergunningen worden verleend door de provincie of het plaatselijke waterschap. Bronbemaling kan bijvoorbeeld nodig zijn om grondwater op te pompen, stabiliteit van dijken en taluds te verhogen of om het [...]

Ga naar de bovenkant