De raketboring, de uiterst effectieve grondpersmethode. Het is de ideale oplossing op plaatsen waar niet kan worden gegraven, zoals een bosrijke omgeving, een asfaltweg of een bebouwde plek waar geen sleuf kan worden gegraven. De techniek van het persen van buizen wordt vaak gebruikt bij het leggen van kabels en leidingen. Twé Gron is gespecialiseerd in raketboringen en doorpersingen. Twé Gron beschikt over de kennis, ervaring en het materiaal om elke persing succesvol uit te voeren.

Bekijk dit korte filmpje voor een raketboring in live uitvoering:

 

Een raketboring geeft relatief weinig overlast voor de omgeving

Hydraulisch doorpersen wordt in de regel toegepast tot een diameter van circa 3,5 meter. De buis wordt met een hydraulische vijzel in de grond gedrukt. Pneumatisch doorpersen gebeurt met een raketboor met een beweegbare zuiger in een stalen cilinder. De raketboor drukt zich vrijwel rechtstandig de grond in. Groot voordeel van een raketboring is dat het weinig overlast voor de omgeving geeft. Dit komt omdat er geen sleuf wordt gegraven, waarmee de ondergrond grotendeels intact en netjes blijft. De raketboring gaat recht de grond in.

Verschillende methoden raketboring mogelijk

Er zijn verschillende methoden die bij een raketboring worden toegepast: impact ramming en impact molling. Bij impact ramming wordt de leiding door de raket voor zich uit de grond in geperst. De maximale lengte van de raketboring is 40 meter. Er kan daarbij gekozen worden uit een open en een gesloten leiding. Een open buis heeft een maximale diameter van 800 millimeter, een gesloten buis niet meer dan 150 millimeter. Bij impact molling bevindt de raket zich niet achter maar juist vóór de leiding. Hier is dus sprake van een trekeffect in plaats van een duwkracht. De boring vindt plaats door grondverplaatsing. Deze methode kan daarom alleen met buizen van kleinere diameter (tot 160 mm) worden toegepast. De maximale boorlengte is circa 25 meter.

Twé Gron is gecertificeerd en gespecialiseerd in doorpersingen

Twé Gron beschikt over de vereiste VCA ISO 9001 en CKB certificeringen om op vakkundige, veilige en efficiënte wijze raketboringen en doorpersingen uit te voeren. Deze certificaten garanderen kwaliteit en deskundigheid en een tevreden klantenkring. Twé Gron maakt het mogelijk om het kabeltraject online te bekijken en regelt voor haar opdrachtgevers ook de wettelijk verplichte melding van de raketboringen.