Schoon bronneringswater is tegenwoordig erg belangrijk. Grondwater dat naar boven komt bij bronbemalingen bij bouwwerkzaamheden en grondsanering moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen voordat het wordt geloosd op bijvoorbeeld de riolering of meren of voordat het opnieuw mag worden geïnfiltreerd in de bodem. Oppervlaktewater heeft de goede eigenschap dat het zichzelf kan zuiveren door de aanwezigheid van bepaalde bacteriën. Word de verontreiniging te groot dan kunnen de bacteriën de verontreiniging niet meer aan en gaat het water stinken. Het is dus geen wonder dat er niet zomaar vervuilt water mag worden geloosd op onder andere de open wateren.

Als het grondwater zwaarder vervuilt is dan de geldende eisen van het waterschap op die plaats is grondwaterzuivering nodig. De waterschappen voeren in Nederland het beleid met betrekking tot de regels voor zuivering en werken nauw samen met onder andere projectontwikkelaars om de kwaliteit van het water hoog te krijgen en te houden. Is de vervuiling in het grondwater te hoog dan is voor de zuivering van het grondwater vervolgens een zuiveringsinstallatie nodig.

In Nederland kan de samenstelling van het grondwater  en de soort grond van plaats tot plaats enorm verschillen. In vervuild grondwater zijn onder andere de waarden van natuurlijke stoffen als ijzer, mangaan, calsium en magnesium hoger dan de normen. Daarnaast kan het grondwater ook vervuild zijn door olie, brandstoffen of chemicaliën. Afhankelijk van de hoeveelheid grondwater dat gezuiverd moet worden is een installatie nodig met een overeenkomende zuiveringscapaciteit. Bij grotere projecten kunnen deze zuiveringsinstallaties gecombineerd worden zodat er een grotere zuiveringscapaciteit ontstaat. Door het combineren van meerdere installaties is oneindig veel zuiveringscapaciteit mogelijk en zijn deze gebruiken voor de allergrootste bouwprojecten in de wereld.

Een zuiveringsinstallatie voor grondwater bestaat meestal uit de volgende onderdelen en componenten:

  • Influent bassin voor het oplossen van zowel onopgeloste als opgeloste verontreinigingen
  • Een of meerdere filters afhankelijk van het soort watervervuiling en soort bodem bijvoorbeeld; koolstoffilters, strofilters, luchtfilters of zandfilters
  • Effluent bassin
  • Spoelbuffer
  • Een container voor de besturing van de zuiveringsinstallatie met geavanceerd alarmsysteem
  • Een of meerdere procespompen voor bronnering of vacuüm etc.
  • Beluchters
  • Leidingen voor het aanvoeren en afvoeren van het grondwater

De kosten van grondwaterzuivering zijn ondermeer afhankelijk van de aard en de mate van de waterverontreiniging. Maar ook van de lozingseisen die gelden op die plaats door het waterschap en van de opbrengst (rendement) van de zuiveringsinstallatie. Voor ieder bouwproject, saneringsproject of bodemsanering wordt een specifieke grondwaterzuiveringsinstallatie met overeenkomende capaciteit samengesteld zodat de opbrengst maximaal is en de kosten van zuivering tot een minimum worden beperkt.

Koop dewatering is een ISO 9001/2008 en VCA** gecertificeerd bedrijf en is gespecialiseerd in bronbemaling en grondwaterzuivering. Koop heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in deze techniek en beschikt over voldoende ervaring en kennis om elk grondwaterzuiveringsproject aan te kunnen. Daarnaast beschikt Koop bronbemaling over een pompcapaciteit die voldoende is om iedere projectgrootte aan te kunnen. Klik hier voor de website van Koop bronbemaling.