Op zoek naar een goede voordelige motorverzekering? Lees onderstaande tips en uitleg voor het vinden van een motorverzekering die bij jou past.

Welke motorverzekering heeft de beste voorwaarden en dekking en welke past het beste bij mijn situatie? Daarbij wil ik een goedkope motorverzekering. Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden, volgt eerst een uitleg van de soorten verzekeringen voor je motor. In Nederland kennen we drie soorten motorverzekeringen. Dit zijn de WA verzekering, de WA + beperkt casco verzekering en de WA + casco (all risk) verzekering.

De WA motorverzekering

In Nederland ben je voordat je met je motor de openbare weg op gaat, wettelijk verplicht een WA (wettelijke aansprakelijk) verzekering te sluiten. Deze wettelijke verplichting is geregeld in de WAM (wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). De WA motorverzekering, dekt uitsluitend schade die je met je motor toebrengt aan derden. Schade aan je eigen motor door een schuldschade is dus op deze verzekering niet gedekt. De premie van de WA verzekering wordt berekend aan de hand van het aantal cc’s van je motor. Hoe meer cc je motor heeft, hoe hoger de bruto premie zal zijn. Op de bruto premie ontvang je aan de hand van het aantal aantoonbare schadevrije jaren een korting. Aantoonbare schadevrije jaren zijn de jaren dat je verzekerd bent geweest en geen schuldschade hebt veroorzaakt. Hoe meer schadevrije jaren je hebt, hoe meer korting je ontvangt. De schadevrije jaren worden doorgaans per voertuig apart opgebouwd! Er zijn tevens verzekeraars die je dezelfde korting geven op je motorverzekering als op je autoverzekering. Je bent dan wel verplicht beide verzekeringen bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. Het eigen risico van de WA verzekering is meestal nihil.

De WA + beperkt casco motorverzekering

Naast de wettelijk verplichte WA verzekering is het mogelijk een beperkt casco (beperkt all risk) verzekering af te sluiten. De beperkt casco verzekering dekt onderstaande gebeurtenissen:

  • Diefstal van je motor
  • Vandalisme
  • Brand
  • Ontploffing
  • Loslopend wild
De premie wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke catalogus waarde (oorspronkelijke nieuwprijs) of aan de hand van de dagwaarde. Hoe hoger de cataloguswaarde of de dagwaarde van je motor, hoe hoger de bruto premie voor je motorverzekering. Op de premie voor de beperkt casco verzekering ontvang je net zoals bij de WA verzekering een korting aan de hand van het aantal aantoonbare opgebouwde schadevrije jaren. Het eigen risico van de beperkt casco verzekering varieert doorgaans van nihil tot duizend euro per schade. Ga je motorverzekeringen vergelijken, let er dan goed op dat je de uitgangspunten voor de berekening van de premie gelijk houdt. De WA + beperkt casco motorverzekering wordt meestal gesloten voor motoren ouder dan vier jaar en jonger dan acht jaar. De meeste verzekeraars accepteren op de beperkt casco verzekering geen motoren die ouder zijn dan acht jaar. Is uw motor ouder dan acht jaar en heeft u naast de WA verzekering een uitgebreidere dekking, dan is het overwegen om deze verzekering om te zetten naar een WA verzekering, de moeite waard. Om dit te kunnen beoordelen is het belangrijk de premie af te zetten tegen de dagwaarde (uitkering bij totaalverlies).

De WA + vol casco verzekering (all risk verzekering)

Naast de wettelijk verplichte WA verzekering is het ook mogelijk om te kiezen voor de casco verzekering. De zogenaamde all risk motorverzekering. De casco motorverzekering is de meest uitgebreide verzekering en is zeer aan te raden indien je motor nieuw is of jonger is dan 4 jaar. Deze verzekering dekt naast de verzekerde gebeurtenissen op de beperkt casco motorverzekering tevens schade die je aan je eigen motor toebrengt door je eigen schuld. Uiteraard is het opzettelijk vernielen van je motor uitgesloten van de dekking. Grove schuld is echter wel verzekerd. De premie van de casco verzekering wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde inclusief de waarde van eventuele accessoires. Ook bij deze all risk motorverzekering ontvang je op de bruto premie een korting aan de hand van het aantal aantoonbare opgebouwde schadevrije jaren. Het eigen risico van deze verzekering varieert net zoals bij de beperkt casco verzekering en ligt meestal tussen nihil en duizend euro per gebeurtenis. Ook hier geldt dat bij een vergelijking van motorverzekeringen voor een goed vergelijk belangrijk is om de uitgangspunten voor de berekening van de premie van je motorverzekering gelijk te houden. Heeft u een motor die acht jaar of ouder is, dan is het net zoals bij de beperkt casco verzekering, misschien verstandig uw casco verzekering te beëindigen. Let hierbij op de dagwaarde en weeg de hoogte van de jaarpremie tegen de uitkering af.

Andere factoren die belangrijk zijn bij het bepalen van de hoogte van de premie voor een motorverzekering

Het aantal jaarlijks te rijden kilometers

Hoeveel kilometer rijd u jaarlijks met de motor? Veelal maken motorverzekeraars een onderscheid tussen <12.000 km tussen 12.000 en 20.000 km en meer dan 20.000 km. Hoe minder kilometers u rijdt met uw motor hoe lager de premie zal zijn omdat het risico voor de motorverzekeraar toeneemt indien u meer gaat rijden met uw motor.

Nieuwwaarderegeling

Kent de verzekeraar een nieuwwaarderegeling? Heeft u een nieuw motor gekocht en wilt u deze verzekeren, dan kunt u veelal kiezen voor een nieuwwaarde regeling gedurende drie jaren. Standaard hebben de meeste verzekeraars een nieuwwaarderegeling van twaalf maanden. Na twaalf maanden gaat de verzekeraar afschrijven volgens een vastgestelde tabel. Is uw motor ouder dan twaalf maanden, dan kunt u meestal geen gebruik meer maken van de optie nieuwwaarderegeling van drie jaren. Deze nieuwwaarderegeling houdt in dat indien uw motor in het eerste, tweede en / of in het derde jaar gestolen wordt, de verzekeraar de oorspronkelijke cataloguswaarde van uw motor uitkeert. Hoe langer de nieuwwaarderegeling van uw motorverzekering hoe hoger de premie.

De bonus/malus ladder

Iedere verzekeringsmaatschappij kent een bonus/malus ladder. Deze wordt ook wel B/M ladder genoemd. De B/M ladder is een staffel van opslagen naar kortingen in percentages. Deze ladder verschilt per verzekeraar. Belangrijk is hier om na te gaan hoeveel u terugvalt bij een schuldschade. Ook dit verschilt per verzekeraar. Meestal is de terugval 5 treden (of vijf schadevrije jaren) per schadegeval. Tevens verschilt de instapkorting per verzekeraar. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan of u bonusbescherming krijgt. Bonusbescherming betekent dat u NIET in korting terugvalt indien u een schuldschade veroorzaakt. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of u wel terugvalt in schadevrije jaren bij een schuldschade. Is dit het geval en u wilt overstappen naar een andere verzekeraar, dan zal de premie bij een andere motorverzekeraar meestal hoger uitvallen, waardoor u als het ware aan uw huidige verzekeraar komt vast te zitten.

Rechtsbijstandverzekering

Sluit altijd een rechtsbijstandsverzekering naast uw motorverzekering. De verzekeraar zal niet altijd automatisch overgaan tot het verhalen van een schade indien u niet schuldig bent. Verzekeraars wegen de kosten en de baten tegen elkaar af. Denk hierbij aan een schade die u lijdt in het buitenland. De kosten van het verhalen van de schade kunnen in dit geval niet opwegen tegen het schadebedrag. Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van juridische hulp in dergelijke gevallen.

Ongevallen opzittenden verzekering voor uw motor

Sluit naast de rechtsbijstandsverzekering ook altijd een ongevallen opzittenden verzekering af. De premie van deze verzekering is meestal een paar tientjes per jaar. Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of de medeopzittende.
Voor meer informatie en vergelijk 70 verschillende motorverzekeraars op de website van Verzekering.nu.