Bestelautoverzekering tips en bijzonderheden

Je bent ondernemer en wilt je bestelauto verzekeren. Probeer eerst vast te stellen welk type bestelautoverzekering het beste bij je past. Gebruik ook het internet hier voor, daar kan je namelijk veel informatie over de diverse verzekeringsmaatschappijen en hun verzekeringsproducten vinden. 

Heb je eenmaal besloten waar je de bedrijfsverzekeringen gaat afsluiten? Verdiep je dan eens in de zogenoemde vergelijkingssites, waarop de diverse bestelautoverzekeringen van de verschillende maatschappijen met elkaar vergeleken worden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het verstandig is het verzekeringsproduct bij de verschillende verzekeraars te vergelijken, ook al kan dit soms een tijdrovende bezigheid zijn. Er bestaan namelijk grote verschillen in premies en voorwaarden tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Zo kan je dus veel geld besparen op je maandelijkse premie. En dat is in tijden van crisis een welkome zaak.

Maar wat is nu eigenlijk een bestelautoverzekering?

Om deze vraag juist te kunnen beantwoorden moeten we eerst vaststellen wat er op verzekeringsgebied onder een bestelauto wordt verstaan.

Deze definitie kan per verzekeringsmaatschappij iets verschillen, maar over het algemeen wordt onder een bestelauto verstaan een auto met de volgende kenmerken:

–     De auto weegt maximaal 3500 kg, en dit is inclusief lading en inzittenden. Weegt de bestelauto meer, dan valt het onder een vrachtwagen.

–     De auto is hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen, met andere woorden, de auto is voorzien van een laadruimte. Dit betekent overigens niet dat een bestelauto geen zitplaatsen voor passagiers mag hebben, maar er moet in ieder geval een duidelijke laadruimte aanwezig zijn, anders spreken we niet van een bestelauto.

Met een bestelautoverzekering kan je het risico van schade afdekken veroorzaakt door een bestelauto of schade aan die bestelauto zelf. In Nederland is de eigenaar van een bestelauto verplicht een WA (wettelijke aansprakelijkheid) bestelautoverzekering af te sluiten. Hiermee wordt in ieder geval alle schade gedekt die (de bestuurder van) zijn bestelauto in het verkeer aan andere personen of voertuigen veroorzaakt. Doordat het hebben van deze WA dekking verplicht is, hebben alle verkeersdeelnemers de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze – door de schuld van een andere autobestuurder – schade lijden.

Buiten de schade die je aan anderen kunt veroorzaken, kan het natuurlijk ook zo zijn dat je schade aan je eigen bestelauto krijgt. Om dit risico ook te verzekeren kun je bestelautoverzekeringen kiezen met een ruimere dekking. Dit is echter niet verplicht. De gekozen vorm en de gekozen verzekeringsmaatschappij zullen uiteindelijk bepalend zijn voor wat er precies gedekt wordt door de bestelautoverzekering.

Voor meer informatie ga naar verzekering Oldenzaal.