Met een ISO 14001 certificaat toon u met uw bedrijf aan dat aandacht voor milieu een belangrijk speerpunt is voor uw bedrijfsvoering. Het meest van belang bij de norm is het uitvoeren van de milieu-risicoanalyse. HIerbij wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Daarna worden de beheersmaatregelen die hier van toepassing kunnen zijn vastgesteld, deze worden vervolgens in een milieuplan verwerkt.

Milieu Consult helpt u bij het opzetten en implementeren van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Ons uitgangspunt hierbij is het opstellen van een compact en werkbaar systeem.

Milieu Consult zet in korte tijd een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 voor u op. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

  • een milieuanalyse: identificatie van belangrijke milieuaspecten
  • een register van voor u relevante milieuwet- en regelgeving
  • planning en uitvoering interne milieu-audits

Bent u al in het bezit van een ISO 14001 systeem, maar is deze niet meer up-to-date? Wij herzien deze graag voor u. Door onze heldere en pragmatische aanpak kunt u snel weer aan de slag!

Bovendien zijn wij gespecialiseerd in het combineren van uw managementsystemen zodat u maar één handboek heeft. Uw ISO 9001, ISO 14001 en VCA systemen vormen op deze manier een overzichtelijk geheel, makkelijk in het onderhoud.

Met meer dan 10 jaar ervaring met kwaliteit, arbo en milieu heeft Milieu Consult natuurlijk nog veel meer te bieden! Zo kunnen wij een RI&E voor u uitvoeren en opvolgen of verzorgen wij uw VCA opleidingen. Daarnaast helpen wij bij het opzetten van een gevaarlijke stoffen beleid of controleren wij of uw opslag voldoet aan de PGS 15 Richtlijn. Al onze diensten vindt u terug op onze website.

Over het algemeen is een ISO 14001-certicaat niet verplicht. Echter zijn er wel gemeenten die hiernaar vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grote bedrijven stellen het certificaat meestal als eis in hun aanvraag bij aanbestedingen.